Zeven dagen per week bereikbaar. Na 22:00 uur alléén voor spoedeisende zaken.
  • "SolutionS gelooft dat een tijdige en gedegen behandeling van verslaving een verslaafde in staat kan stellen een gezond en gelukkig leven te leiden"

  • "SolutionS is er van overtuigd dat het aantal verslaafden in Nederland drastisch verminderd kan worden door middel van toegankelijke behandelmogelijkheden als er nog slechts sprake is van een doseringsprobleem"

  • "SolutionS gelooft dat een verslaafde die behandeld wil worden niet kan wachten. Op het hulpvraag moment handelen is cruciaal voor het succes van de behandeling, ook wanneer het nog om een doseringsprobleem gaat"

  • "SolutionS onderschrijft het wetenschappelijk inzicht dat verslaving een ziekte is die alleen met een passende behandeling voor elk stadium het hoofd geboden kan worden"

  Home
   
       

SolutionS, your life changing experience!

SolutionS is een private verslavingszorginstelling en biedt zowel ambulant als klinisch een integrale behandeling voor doserings- en verslavingsproblemen. De behandeling is gebaseerd op het 12 Stappen Model in combinatie met zowel inzichtgevende en lichaamsgerichte therapie als cognitieve groepstherapie. SolutionS heeft met vrijwel alle verzekeraars afspraken. Onze casemanagers kunnen u exact informeren.

U kunt bij ons terecht voor:

> Alcoholverslaving > Drugsverslaving > Gameverslaving > Gokverslaving > Medicijnverslaving > Seksverslaving > Dubbele diagnose > Eetstoornissen

Verslaving is een ziekte

Verslaving is een chronische ziekte, die progressief is bovendien. Hierdoor ontstaat een steeds grotere en dwingende behoefte aan het middel of het gedrag. Iedere vorm van verslaving kent obsessief gedrag, mateloosheid, machteloosheid en daardoor controleverlies. Een gedegen behandeling van de verslavingsproblematiek kan de verslaafde echter in staat stellen een gezond en gelukkig leven te leiden.

Ambulante behandeling

SolutionS biedt de mogelijkheid tot een ambulant traject. Een zorgtraject dat niet in een kliniek gevolgd wordt, maar uit frequente bezoeken aan een counselor en groepsmeetings bestaat. Ook hier wordt gebruik gemaakt van het 12 stappen model gecombineerd met cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie. Het uitgangspunt van de ambulante verslavingszorg is abstinentie (totale onthouding) of normalisering van gedrag bij gedragsverslavingen.

Klinieken verslavingszorg

Opname voor een intensieve behandeling is mogelijk in SolutionS Center in Voorthuizen. Daarnaast werkt SolutionS samen met een selecte groep ontwenningsklinieken in het buitenland. Deze partnerklinieken bevinden zich onder meer in Zuid-Afrika, Antigua, Thailand, Spanje en Engeland. 

Ik ben niet verslaafd, ik heb een doseringsprobleem

Ondervindt u steeds meer hinder van uw mateloze gedrag? Begint het storend te worden en wilt u er iets aan doen voordat het uit de hand loopt? SolutionS kan u hierbij helpen. Wij bieden naast een klinische behandeling voor verslavingsproblemen, ook een ambulante behandeling voor doseringsproblemen. In deze behandeling ontdekt u waar het mateloze gedrag vandaan komt, leert u omgaan met het onbegrensd gevoel en krijgt u praktische informatie om de mateloosheid onder controle te krijgen. Dit alles terwijl uw dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan. Wij geven u op samen te bepalen tijdstippen alle tools die nodig zijn om uw doseringsprobleem niet te laten overgaan in een verslavingsprobleem. Dit gebeurt door de behandelingen ook buiten kantooruren te kunnen volgen, zowel individueel als in groepssessies.

      Iso 9001
English